Uitgangspunten
Onze school is een op de wijk gerichte school met een open en vriendelijk klimaat.
Naast veel aandacht voor basisvakken is het nastreven van een goed pedagogisch klimaat kenmerkend voor de school.
Afspraken, regels en het leren rekening te houden met elkaar zijn daar een wezenlijk onderdeel van. Van de teamleden mag u verwachten dat ze hierin een voorbeeld geven.
We doen ons best kinderen een veilige, zorgzame en stimulerende leeromgeving te bieden, waarin ze zich verder kunnen ontplooien en daarbij proberen we rekening te houden met verschillen in aanleg en ontwikkeling.

Onze missie
De missie van de school is het verzorgen van op resultaat gericht onderwijs in een veilige omgeving, gebaseerd op een klimaat van vertrouwen, ondersteuning en uitdaging.

Onze visie
Onze school heeft hoog in haar vaandel
 
"Zorg voor elkaar"
 
Dat wil zeggen:
  • iedereen staat in voor elkaars veiligheid;
  • iedereen houdt toezicht op wat er mis kan gaan;
  • iedereen maakt melding van risico's, beschadigingen, pesten en bedreiging.
Van alle medewerkers, ouders, leerlingen van onze school verwachten we dan ook dat zij zich hieraan zullen houden zodat iedereen zich veilig kan voelen op onze school.
                                                                                          
De visie is de leidraad voor ons onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en communicatie. Ook bij het vormgeven van ons financieel/materieel beleid en de kwaliteitszorg speelt onze visie een rol.

Basisschool "De Bloktempel" is een school, die ..........   lees meer >>>>>>