Hoewel het aantal fietsenrekken bij onze school ruim voldoende zou moeten zijn, blijkt in de praktijk het tegengestelde. Dit komt vooral, omdat veel jongere leerlingen en leerlingen die dichtbij school wonen met de fiets komen. Fietsen kunnen beschadigd raken als gevolg van de overvolle rekken of door slordig gedrag van de gebruiker.Fietsen met dikkere banden passen niet of zeer moeilijk in de rekken. Het gebeurt ook wel eens dat fietsen na schooltijd blijven staan!

In ieder geval is de school niet aansprakelijk voor enige schade aan of diefstal van de fietsen.

KOM ZOVEEL MOGELIJK TE VOET NAAR SCHOOL!!!