Let op! Vanaf dit schooljaar (2018-2019) zijn wij voorlopig genoodzaakt een wachtlijst te hanteren.

Uw kind aanmelden op Basisschool De Bloktempel

De keuze van een nieuwe school is heel belangrijk voor uw zoon of dochter. De schoolvisie, de manier van lesgeven, de sfeer, de aanverwante activiteiten, de resultaten, vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. Het zijn allemaal onderwerpen die u als ouders bij de keuze van de school wilt betrekken.

U kijkt nu op onze website, maar wij laten graag onze school in de praktijk zien zodat u de sfeer kunt proeven en kennis kunt maken met de wijze waarop het onderwijs in onze school wordt gegeven. Daarnaast kunt u een kijkje nemen bij de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang die alle drie in onze basisschool zijn gehuisvest. Wij nodigen u graag uit om een afspraak te maken voor een rondleiding.
Email: Bloktempel@skpo.nl of tel. 0499-490380 
 
Peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.
Samen met Korein Kinderplein bieden we een dag-arrangement aan voor kinderen van 0 tot 13 jaar van 7.30 tot 18.30 uur. Zo kan uw kind al vanaf jonge leeftijd terecht bij ons in de Brede School. We bieden u kinderopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang aan. Wilt u meer weten, of graag een rondleiding? Klik dan hier.
 
Toelating leerlingen
Let op! Vanaf dit schooljaar (2018-2019) zijn wij voorlopig genoodzaakt een wachtlijst te hanteren.  In verband met de schoolorganisatie is het fijn dat uw kind plm. 1 jaar van tevoren, of anders zo spoedig mogelijk, wordt aangemeld en ingeschreven als toekomstige leerling.
Bij inschrijving ontvangt u naast allerlei algemene gegevens ook het Privacy Statement van de school.
 
Plaatsing van nieuwe kleuters in groep 1-2
Bij de plaatsing van de kleuters die instromen wordt rekening gehouden met een aantal aspecten, zoals bijvoorbeeld de groepsgrootte, de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen en de verhouding jongens en meisjes.
U krijgt plm. 4 weken voor de eerste schooldag bericht in welke groep uw kind geplaatst wordt. Hierna kunt u met de toekomstige leerkracht een afspraak maken voor de vijf dagen (of dagdelen) dat uw kind mag komen oefenen. Uw kind mag vanaf de 4 jarige leeftijd hele dagen naar school.

Plaatsing van kinderen in groep 3 t/m 8
De directie plaatst in overleg met de betreffende leerkrachten en het begeleidingsteam nieuwe kinderen in de groep. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met de groepsgrootte en de samenstelling van de groep. Het is niet gebruikelijk om tussentijds kinderen in groep 7 of 8 te plaatsen vanwege een schoolwisseling, tenzij het een verhuizing betreft.