Algemeen
Al vanaf de tachtiger jaren heeft de computer een plaats binnen onze school. We zien het werken met computers niet als doel op zich, maar veel meer als een modern hulpmiddel, dat ingezet wordt ter ondersteuning van het dagelijkse onderwijs. Momenteel staat er in alle kleutergroepen één werkstation, vanaf groep 3 staan er in elke groep twee of drie. Alle werkstations zijn gekoppeld in een netwerk en werken met een internet-aansluiting. De school beschikt over ongeveer 70 computers, die dagelijks ingezet worden ten dienste van het onderwijs.

Software
Bij de kleuters gebruiken we programma's voor het leren ordenen, tellen, waarnemen etc. Er wordt gebruik gemaakt van de sofware van Kleuterplein (taal en rekenen). Ook wordt er in deze groepen veel gebruik gemaakt bruikbare websites met interactieve verhalen, die passen bij het thema wat op dat moment aan de orde is. Ook digitale prentenboeken worden ingezet.
In de onderbouw wordt de computer ingezet bij het verkennen van getallen, tafels inoefenen, aanvankelijk lezen en rekenen enz. Voor het aanvankelijk lezen wordt er intensief gebruik gemaakt van de software van Veilig Leren Lezen (nieuwste versie). Verder worden ook woordjes geoefend en sommen gemaakt m.b.v. het Ambrasoft-pakket, waarvan er voor thuis een gratis account kan worden aangemaakt. Ook in de midden- en bovenbouw worden pakketten gebruikt, o.a. Bij de Tijd (geschiedenis) en Wereldzaken
Daarnaast gebruiken we in alle groepen een aantal remediërende programma's. Om extra filmpjes bij de methodes thuis te kijken zijn er hier linkjes te vinden.

Snappet

Met ingang van augustus 2105 wordt door alle kinderen vanaf groep 4 de verwerking van de kernvakken volgens de door de school gebruikte methoden  gemaakt op een tablet (Snappet). Het biedt de leerkrachten de gelegenheid ieder kind "live" afzonderlijk te volgen en wanneer gewenst voor de klas of voor een kind een leerdoel klaar te zetten. Het programma speelt bij uitstek in op adaptiviteit: kinderen werken naast de geboden verwerking van het basisniveau op hun eigen niveau aan de plustaken of persoonlijke leerdoelen. De groepen 4, 5 en 6 gebruiken hiervoor een tablet, de kinderen in groep 7 en 8 hebben een Chromebook.

In groep 6 t/m 8 leren de kinderen de tekstverwerker te gebruiken o.a. door verhalen uit te werken n.a.v. een taalopdracht. Om hun presentaties (spreekbeurten) te ondersteunen met beeld gebruiken de kinderen Powerpoint of of de gratis webbased programma's Prowise of Prezi.

Verder wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheden die te vinden zijn op internet om (anders) te werken met bijv. rekenen (rekenweb) of Wereldoriëntatie (Beeldbank, Google Earth). Ook kunnen alle leerlingen in de bovenbouw gebruik maken van Teleblik: ze kunnen een filmpje op maat knippen en bijvoorbeeld in een powerpointpresentatie zetten. Zoeken naar geschikte website voor kinderen kan op speciaal daarvoor bedoelde zoekmachines. Deze staan in een mapje op ieders bureaublad. Afspraken over veilig gebruik van internet worden met elkaar besproken vanaf groep 6 en zijn vastgelegd in het internetcontract. Zie ook Mediawijsheid.

Digitale schoolborden
Sinds augustus 2008 maken we ook gebruik van een prachtig (destijds) nieuw hulpmiddel: het digitale schoolbord. De krijtjesborden maakten plaats voor een wit bord waarop het computerbeeld werd geprojecteerd. We zijn gestart met zeven van deze borden in verschillende groepen, hebben dit tussentijds uitgebreid en sinds augustus 2015 zijn alle groepen voorzien een touchscreen.


Computercoördinatie
De ICT- coördinator is Ruud Heijnsdijk. Het is o.a. de taak van de ICT- coördinator het gebruik van de computer in de groepen te begeleiden (bij zowel de kinderen als de leerkrachten) en ervoor te zorgen dat projecten zoals beschreven in het ICT- beleidsplan worden ingevoerd en geïmplementeerd.
Bij vragen over het gebruik van de computer op school kunt u bij hem na schooltijd terecht. Computerprogramma's van school kunnen helaas niet worden gekopieerd voor thuis gebruik. Wij zijn gebonden aan licenties en veel software is voorzien van zgn. sleutelcodes. Er zijn wel enkele thuisprogramma's te bestellen, zoals het familiepakket voor Ambrasoftpakket (oefenprogramma voor spelling en rekenen, zie de informatie hier ). Ook met vragen over software kunt u terecht bij meneer Ruud.
Voor de verwerkers-overeenkomsten van de verschillende softwarepakketten in het kader van de AVG verwijzen we u graag naar ons Privacy Statement.


Ambrasoft thuisversie en Veilig Leren Lezen thuis.
Natuurlijk is het handig en leuk om thuis met een programma te werken wat op school ook wordt gebruikt. Dat kan met het Online Familiepakket en is te gebruiken na het aanmaken van een gratis account: iedere leerling vanaf groep 3 krijgt hiervoor een persoonlijke code mee naar huis.  
Ook voor de Kim-versie van Veilig Leren Lezen iin groep 3 krijgen de kinderen een thuisaccount.


SPOTgoedkope software voor thuis

Ouders van leerlingen op onze school kunnen nu software aanschaffen tegen sterk gereduceerde prijzen op surfspot.nl. Meer informatie >>>