Brabants Verkeersveiligheids Label

Verkeersveiligheid en verkeerseducatie 

Onze school voert een actief beleid met betrekking tot de verkeersveiligheid rondom onze school. Er is een werkgroep bestaande uit twee ouders, vier leerkrachten en een lid van de directie. Deze draagt er -in samenwerking met de gemeente-  zorg voor dat de aanbevelingen vanuit het Brabants Verkeersveiligheidslabel zoveel mogelijk worden opgevolgd. De school heeft het BVL label behaald. 

Dat betekent, dat we aan een groot aantal aanbevelingen voldoen (zie ook www.bvlbrabant.nl ) 

Activiteiten 

  • de werkgroep initieert praktische activiteiten om de methodische verkeerseducatie te ondersteunen. Enkele voorbeelden: Vrachtwagen bij de school om de dode hoek uit te leggen; deelnemen aan diverse Streetwise activiteiten van de ANWB voor de hele school; aanschaf verkeersborden voor de kleutergroepen om op het schoolplein te oefenen; keuring fietsverlichting; opvallen in het verkeer (Reflectionday); de kinderen van groep 8 worden voorbereid op de fietsroutes naar het voortgezet onderwijs instellingen. 
  • overleg met de gemeente om de veiligheid in de schoolomgeving te optimaliseren 
  • de werkgroep onderneemt/ stimuleert initiatieven om ouders te informeren over hoe zij bij kunnen bijdragen aan de veiligheid voor de kinderen (ouderbrieven, informatie op de groepsinfo avond, veiligheidseisen vervoer leerlingen onder schooltijd actualiseren) zie ook de tekst hieronder 

U kunt de veiligheid van uw eigen kind in het dagelijks verkeer enorm verhogen: 

  • Door jongere kinderen (tot en met groep 4) te laten lopen, bij voorkeur onder begeleiding. 
  • Door kinderen, die redelijk dichtbij de school wonen, te laten lopen. 
  • Door kinderen fietsen mee te geven, die voldoen aan de eisen van de wet. 
  • Door goed verkeersgedrag zelf het juiste voorbeeld te geven. 
  • Door alleen te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. 
  • Regelmatig zal er actie worden ondernomen om u en de kinderen aan deze regels te doen herinneren.
  • De poorten hebben een z.g. "kidslock". Kleine kinderen kunnen hierdoor de poort zelf niet meer open maken. Wij vragen u de poorten daarom ook weer te sluiten als u deze zelf hebt geopend. 

Als u zich ook aan deze regels houdt, voorkomt u onveilige situaties voor kinderen en andere mensen!!