Kunstbalie  kunstconfrontatie
Een aantal voorstellingen op diverse kunstgebieden, zoals dans, muziek, drama, film, beeldende vorming.


Natuurwandelingen  
Ontdektochten door de natuur onder leiding van natuurgidsen van het I.V.N.  


Herfst- en lentepad
Activiteiten in en om de school voor de kleuters rond het herfst- of lenteproject. Wordt om het jaar afgewisseld met een winterpad en een excursie naar de kinderboerderij (in de lente).

Sinterklaas
Sint en zijn Pieterbazen brengen jaarlijks een bezoek aan onze school.

Kerstmis  
Met kerstviering en een kerstontbijt.

Driekoningenzingen
Op 6 januari met een opbrengst voor een van de goede doelen. De bestemming van de opbrengst wordt ieder jaar opnieuw gekozen.
    
Carnavalsmiddag
Gezellige optredens in de groepen en een bezoek van de plaatselijke carnavalsprins en jeugdprins met hun gevolg.

Verjaardagen van de leerkrachten
Voor de verjaardag van de leerkacht nemen de kinderen geen cadeautjes mee. In plaats daarvan kunnen zij op deze dag een kleine geldelijke bijdrage meebrengen. De kinderen bepalen samen met de groepsleerkracht een goed doel, waaraan ze hun bijdrage willen schenken.

Bloktempeldag
De gezinsspeldag is een evenement  waarbij veel ouders, leerlingen en leerkrachten  zijn betrokken. U wordt hierover t.z.t. door de commissie schoolactiviteiten nader geïnformeerd.

Kind voor kind
Activiteiten waarbij het geld gebruikt wordt voor goede doelen om de leefsituatie van kinderen in ontwikkelingsgebieden te verbeteren.
De kind voor kindavond vindt dit schooljaar plaats op een nader te bepalen avond. De plannen voor deze avond worden via de maandkalender aan U meegedeeld.

Excursies
Voor de verschillende groepen wordt door de commissie schoolactiviteiten in samenspraak met de leerkrachten, een aantal activiteiten en excursies georganiseerd zoals bijv. naar het Milieu Educatie Centrum te Eindhoven,  Het Archeon, Home in Eindhoven, de Appeltuin in Eindhoven etc.