Ontruimingsalarm:
Als het ontruimingsalarm klinkt, wordt van eenieder, dus ook van de ouders, verwacht dat ze de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners (BHV-ers) nauwgezet opvolgen!!!
 
 
Algemene regels voor de goede gang van zaken op school:
 
 • De leerlingen moeten op tijd komen. Vijf minuten voor de aanvang van de school mogen de kinderen naar binnen. Vanaf 08.15  uur is er toezicht op de speelplaats.
 • De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen in de klas gebracht worden.
 • Wij verzoeken u vriendelijk de klaslokalen om 8.30 uur te verlaten, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.
 • Wilt u niet storen tijdens de lessen; leerlingen, die te laat komen, liever niet persoonlijk in de klas brengen.
 • Ziekmeldingen of afwezigheid van leerlingen dient u telefonisch of schriftelijk te melden tussen 08.15 en 09.00 uur.
 • Wilt u bij het ophalen van uw kind(eren) buiten wachten? 
 • Het meebrengen van gymkleding is verplicht; bij voorkeur zwarte broek en wit shirt. Voor groep 1 en 2 zijn alleen gymschoenen voldoende. (graag met elastische band maar geen turnschoentjes)
 • Door Uw kinderen gymschoenen te laten dragen tijdens de gymles voorkomt U infecties en eczeem.
 • Wilt u gymkleding, laarzen, jassen, enz. voorzien van naam en/of merkteken.
 • Er blijven geregeld spullen liggen in de sporthal of op school; meestal waren deze ongemerkt en konden dus niet worden teruggegeven. Wilt U kleding en schoeisel zoveel mogelijk van een naam voorzien.
 • Als u de leerkracht wilt spreken, maak dan een afspraak. Bij voorkeur na schooltijd.
 • Verlof kan slechts onder bepaalde en strikte voorwaarden gegeven worden door de directeur of de adjunct-directeur. Een formulier voor een zulke aanvraag is hier te downloaden of bij de directie verkrijgbaar.
 • Voor alle leerlingen geldt: Wees zuinig op je schoolspullen!
 • U wordt verzocht de kinderen geen snoep mee te geven, zeker niet naar de gymlessen; ook liever niet als tractatie op verjaardagen.
 • 's Morgens kan er in de aanvangsgroepen brood of fruit worden gegeten; geen zoetigheden!
 • Wilt u heersende kinderziekten melden op school i.v.m. besmettingsgevaar voor andere kinderen.
 • Vragen en/of problemen in eerste instantie bespreken met de leerlracht.
  Het zorgteam is er in principe om de leerkracht te ondersteunen en te begeleiden.

Regelmatig heeft de school een aandachtspunt (op de maandkalender). U kunt door woord en daad deze actiepunten ondersteunen!