Ontruimingsalarm:
Als het ontruimingsalarm klinkt, wordt van eenieder, dus ook van de ouders, verwacht dat ze de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners (BHV-ers) nauwgezet opvolgen!!!
 
 
Algemene regels voor de goede gang van zaken op school:
 
 • De leerlingen moeten op tijd komen. Vijf minuten voor de aanvang van de school mogen de kinderen naar binnen. Vanaf 08.15  uur is er toezicht op de speelplaats.
 • De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen in de klas gebracht worden.
 • Wij verzoeken u vriendelijk de klaslokalen om 8.30 uur te verlaten, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.
 • Wilt u niet storen tijdens de lessen; leerlingen, die te laat komen, liever niet persoonlijk in de klas brengen.
 • Ziekmeldingen of afwezigheid van leerlingen dient u telefonisch of schriftelijk te melden tussen 08.15 en 09.00 uur.
 • Wilt u bij het ophalen van uw kind(eren) buiten wachten? 
 • Het meebrengen van gymkleding is verplicht; bij voorkeur zwarte broek en wit shirt. Voor groep 1 en 2 zijn alleen gymschoenen voldoende. (graag met elastische band maar geen turnschoentjes)
 • Door Uw kinderen gymschoenen te laten dragen tijdens de gymles voorkomt U infecties en eczeem.
 • Wilt u gymkleding, laarzen, jassen, enz. voorzien van naam en/of merkteken.
 • Er blijven geregeld spullen liggen in de sporthal of op school; meestal waren deze ongemerkt en konden dus niet worden teruggegeven. Wilt U kleding en schoeisel zoveel mogelijk van een naam voorzien.
 • Als u de leerkracht wilt spreken, maak dan een afspraak. Bij voorkeur na schooltijd.
 • Verlof kan slechts onder bepaalde en strikte voorwaarden gegeven worden door de directeur of de adjunct-directeur. Een formulier voor een zulke aanvraag is hier te downloaden of bij de directie verkrijgbaar.
 • Voor alle leerlingen geldt: Wees zuinig op je schoolspullen!
 • U wordt verzocht de kinderen geen snoep mee te geven, zeker niet naar de gymlessen; ook liever niet als tractatie op verjaardagen.
 • 's Morgens kan er in de aanvangsgroepen brood of fruit worden gegeten; geen zoetigheden!
 • Wilt u heersende kinderziekten melden op school i.v.m. besmettingsgevaar voor andere kinderen.
 • Vragen en/of problemen in eerste instantie bespreken met de leerkracht.
  Het zorgteam is er in principe om de leerkracht te ondersteunen en te begeleiden.