Commissie SchoolActiviteiten (CSA)
 

De excursies, vieringen, schoolkrant en andere activiteiten, waaronder de jaarlijkse zeskamp en speldag, worden georganiseerd door de Commissie School- Activiteiten (CSA).


Deze commissie bestaat uit ouders en leerkrachten. Om de activiteiten van de CSA te kunnen bekostigen wordt een ouderbijdrage van 35,- per kind gevraagd. Teneinde de administratieve verwerking zo eenvoudig mogelijk te houden wordt deze bijdrage, na verkregen machtiging, zoveel mogelijk gend via automatische incasso.

Te zijner tijd ontvangt u van de CSA nadere informatie over de betalingswijzen.

 

Machtigingsformulier voor de vrijwillige ouderbijdrage
Klik hier om het formulier te downloaden.
 

Financieel overzicht CSA

Klik hier voor het financieel overzicht van de Commissie School Activiteiten