Commissie SchoolActiviteiten (CSA)                          Financieel overzicht 1718 en begroting
 

De excursies, vieringen, schoolkrant en andere activiteiten, waaronder de jaarlijkse zeskamp en speldag, worden georganiseerd door de Commissie School- Activiteiten (CSA).


Deze commissie bestaat uit ouders en leerkrachten. Om de activiteiten van de CSA te kunnen bekostigen wordt een ouderbijdrage van €35,- per kind gevraagd. Teneinde de administratieve verwerking zo eenvoudig mogelijk te houden wordt deze bijdrage, na verkregen machtiging, zoveel mogelijk geïnd via automatische incasso.

Te zijner tijd ontvangt u van de CSA nadere informatie over de betalingswijzen.

 

Machtigingsformulier voor de vrijwillige ouderbijdrage
Klik hier om het formulier te downloaden.
 

FinancieeloverzichtFinancieel overzicht CSA

Klik  hier voor het financieel overzicht van de Commissie School Activiteiten