De jongste en oudste kleuters zitten door elkaar in heterogene groepen. De leerstof wordt aangeboden in de vorm van thema's. Wij gebruiken hierbij de methode "Kleuterplein". Daarbij wordt uit gegaan van de belevingswereld van de kinderen. Alle activiteiten zijn gericht op diverse vaardigheden en ontwikkelingsaspecten. Het is grotendeels projectonderwijs, waarin een thema centraal staat. Elk project bevat elementen uit de taalvorming, beweging en muziek. Ontwikkelingsmaterialen en speel-/leertijd komen aan de orde in de werklessen. Kringactiviteiten komen regelmatig aan bod in leergesprekken, vertellen en dramatische werkvormen. De kleuters werken ook in zgn. 'hoeken', zoals de bouwhoek, de poppenhoek, de schilderhoek.
Projecten zijn bijvoorbeeld:
Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Thuis, Vakantie, Een heel jaar rond, Op de boerderij, Water, Familie, Post, Eten, Gezondheid, Het weer, Sneeuw en ijs, Alles groeit, Kunst, Dieren, Winkel en Bouwen.

Aanmelden
Kinderen die 4 jaar zijn kunnen naar de basisschool. Als ze 3 jaar en 10 maanden zijn mogen ze maximaal 5 keer naar school komen om alvast wat te wennen. Er geldt wel in principe een schoolplicht voor kinderen die nog niet leerplichtig zijn. Instromen van 4-jarige leerlingen kan het hele jaar door. Is het aantal gedurende een schooljaar groot genoeg, dan kan een instroomgroep (groep 0) gevormd worden.
Met ingang van schooljaar 2018-2019 moeten wij helaas werken met een wachtlijst i.v.m. ruimtegebrek binnen het huidige gebouw.


U kunt uw kind aanmelden bij de directie. 
Op afspraak kunt u ook afzonderlijk een
gesprek met de directie hebben, de school bekijken en de sfeer proeven.