De Bloktempel werkt met een jaarklassensysteem. Wel wordt er bij het aanbieden van leerstof zoveel mogelijk met de individuele mogelijkheden van het kind rekening gehouden (adaptief onderwijs). Dat betekent differentiatie: niet elke leerling volgt dezelfde leerwegen. We maken gebruik van basisleerstof, gevolgd door verrijkings- of herhalingsstof.

Zelfstandig werken staat hoog in ons vaandel. Ons lesmodel bestaat uit: oriëntatie, groeps-instructie, verlengde instructie voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, zelfstandig werken en nabespreking.

 
De onderwijsleergebieden met de gebruikte methoden zijn:
 
vak
 
methode
lezen - Veilig Leren Lezen (nieuwe KIM-versie)
taal
-
Taal In Beeld 2
spelling       Spelling in Beeld 2
rekenen
-
Pluspunt 3 
technisch schrijven
-
Pennenstreken
technisch lezen
-
Timboektoe
begr. lezen
-
Nieuwsbegrip
studievaardigheden - Blits gr. 7-8
aardrijkskunde
-
Wereldzaken
geschiedenis
-
Bij de tijd
natuurkunde/biologie
-
NatuNiek (groep 6 t/m 8) / Vogelvlucht (groep 4 en 5)
catechese
-
Trefwoord
Engels
-
Hello World / Twins' Talk
expressievakken
-
Moet je doen / EigenWijs Digitaal / Team Talento
gymnastiek
-
Basislessen Bewegingsonderwijs
verkeer - Klaar Over