In verband met het continurooster blijven alle kinderen gedurende de gehele schooltijd op school.
De kinderen lunchen in de klas bij de groepsleerkracht. Tussen de middag spelen de kinderen een half uur buiten onder begeleiding van overblijfmedewerkers en ouders.

Medicijngebruik:
Wilt u zo vriendelijk zijn om medicijngebruik van uw kind te melden bij de groepsleerkracht en overblijfcoordinatoren mevr. Ivonne Merks of mevr. Ellen van het Nederend.      email: overblijven-bloktempel@skpo.nl

Overblijfhulp door ouders
Van de ouders wordt 3x per jaar medewerking gevraagd om te assisteren bij het overblijven. 

Informatie:
Voor meer informatie, aanmelding voor begeleiding of wijziging van beschikbaarheidsdatum kunt u contact opnemen met de coordinatoren via email: overblijven-bloktempel@skpo.nl