De Bloktempel

Welkom!


Basisschool De Bloktempel is een op de wijk gerichte school met een open en vriendelijk klimaat.
Naast veel aandacht voor basisvakken is een goed pedagogisch klimaat, kenmerkend voor de school. Het leren rekening houden met elkaar en het werken vanuit vertrouwen zijn daar een wezenlijk onderdeel van.


We bieden de kinderen een veilige, zorgzame en stimulerende leeromgeving aan. 
Op onze school worden keuzes gemaakt vanuit onze kernwaarden:
Waarderen, Genieten en Leren. 

 
Neem gerust contact met ons op.
Onze deur staat open, bij ons bent u altijd welkom!
 
                 
                                                                  

 

Waarderen


Eerlijk, verantwoordelijkheid, geborgenheid, vertrouwen, respect, toegankelijk
Op de Bloktempel doet iedereen ertoe!

 

Genieten


Creativiteit, passie, plezier, verwondering
Op de Bloktempel stralen leerkrachten en kinderen!

Leren

 
Samenwerken, duidelijkheid, ondernemen, denken in kansen
Op de Bloktempel betekent leren, betekenisvol leren!

Op basisschool “De Bloktempel” mag iedereen zich welkom voelen, onze deur staat altijd open!

Cookie instellingen