Aanmelden nieuwe leerling

Aanmelden nieuwe leerling

Uw kind aanmelden op Basisschool De Bloktempel

Wat fijn dat u overweegt uw kind aan te melden voor onze school!

In het schooljaar dat uw kind 3 jaar wordt, kunt u contact opnemen om een afspraak te maken voor een informerend kennismakingsgesprek. Tijdens het gesprek vertellen we over de school, hoe er wordt gewerkt en over onze visie, ook uw kind is welkom om bij deze afspraak aan te slutien. Tijdens dit gesprek zullen wij u ook informatie over de werkwijze van onze wachtlijst verstrekken. Aan het eind van deze afspraak ontvangt u de aanmeldformulieren voor uw kind. 

Een kennismakingsgesprek kan telefonisch (0499-490380) of per mail (bloktempel@skpo.nl) worden gemaakt. 
Na het ontvangen van het aanmeldformulier wordt er contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) om de plek op de wachtlijst te bevestigen ( helaas zijn we genoodzaakt om hier mee te werken).

Ons streven is de broertjes en zusjes van onze huidige leerlingen direct in te schrijven, tot op heden hoeven zij niet op een wachtlijst geplaatst te worden. De kinderen van nieuwe gezinnen worden op volgorde van aanmelden in het schooljaar op de wachtlijst geplaatst.
In de maand mei, voorafgaand aan het schooljaar waarin het kind 4 jaar wordt kan met zekerheid worden gezegd of plaatsing wel of niet mogelijk is, de school zal daarvoor contact opnemen. Als de plaastsing definitief is mogen ouders en het kind een afspraak maken om een kijkje te nemen in de school. 

Instromen vanaf 4 jaar:
Als kinderen 4 jaar worden mogen ze starten op school. De vierde verjaardag wordt niet in de klas gevierd. Ouder(s) en/of verzorger(s) mogen voordat het kind 4 jaar wordt in overleg met de leerkracht maximaal 3 wenmomenten inplannen. Vier weken voordat de zomervakantie begint stromen er geen 4-jarigen meer in op onze school en plannen we ook geen wenmomenten meer. Wel is er op de laatste donderdag voor de zomervakantie een kennismakingsmoment. Deze 4-jarigen starten op de eerste schooldag na de zomervakantie. 

Cookie instellingen