Verlof aanvragen

Verlof buiten de schoolvakanties kan slechts onder bepaalde voorwaarden door de directeur (adj.dir.) worden verleend.
Verlof voor het verlengen van of het vervroegd op vakantie gaan, mag niet worden gegeven.
Wilt u daar bij de boeking van uw vakantie dus rekening mee houden.
De voorwaarden op grond waarvan de directie toestemming mag verlenen staan vermeld op het aanvraagformulier dat u hier kunt downloaden of op school kunt halen bij de administratie. Dit formulier dient u ingevuld en ondertekend bij de de directeur in te leveren waarna bekeken wordt of het verlof kan worden verleend. Het formulier is tevens ter inzage voor de leerplichtambtenaar van de gemeente Son en Breugel.