CSA

CSA

 
Commissie SchoolActiviteiten (CSA)                         
 
De excursies, vieringen en andere activiteiten, waaronder de jaarlijkse Bloktempeldag, worden georganiseerd door de Commissie School- Activiteiten (CSA).

Deze commissie bestaat uit ouders en leerkrachten. Om de activiteiten van de CSA te kunnen bekostigen wordt een ouderbijdrage van €35,- per kind, per jaar gevraagd. Teneinde de administratieve verwerking zo eenvoudig mogelijk te houden wordt deze bijdrage, na verkregen machtiging, zoveel mogelijk geïnd via automatische incasso.

Te zijner tijd ontvangt u van de CSA nadere informatie over de betalingswijzen.

Bent u benieuwd naar het verslag van de kascommissie 2020, klik dan hier.
 
Cookie instellingen