Verlof aanvragen

Verlof aanvragenVerlof buiten de schoolvakanties kunt u aanvragen via de Ouderportaal-app met vermelding van de verlofreden. Het verlof wordt slechts onder bepaalde voorwaarden door de (adjunct) directeur worden verleend.

De voorwaarden op grond waarvan de directie toestemming mag verlenen zijn: 
1. Bijzondere omstandigheden 10 dagen per schooljaar of minder.
- Voor het voldoen aan een godsdienstige verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden tijdens een religieuze feestdag;
- Voor verhuizing (1 dag);
- Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad (1 tot ten hoogste, 2 dagen afhankelijk    of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de gemeente Son en Breugel);
- Bij gezinsuitbreiding, voor geboorte/adoptie (ten hoogste 2 dagen);
- Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad (duur gaat in overleg met directeur); 
- Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad ( ten hoogste 4 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 2e       graad ( ten hoogste 2 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 3e graad ( ten hoogste 1 dag);
- Bij een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en een 12 ½ -,25-,40-,50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of     grootouders ( 1 dag of ten hoogste 2 dagen, indien dit in verband met de afstand noodzakelijk is);

2. Bijzondere omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar.
    Neem contact op met de directeur van de school.

3. Vakantieverlof 
    Neem contact op met de directeur van de school.

Cookie instellingen